Pripojte sa k nášmu kanálu TELEGRAM, kde pravidelne zdieľame najlepšie pracovné ponuky, najnovšie správy a dôležité informácie!

profile img
alert icon
Pozor!
alert icon
Prihlasovacie údaje, profil a dobíjaný kredit môžete použiť na všetkých (9) reklamných stránkach RED-LIFE! Výber jazyka (stránky) nájdete v hornej časti webstránky!

Pripojte sa k nášmu kanálu TELEGRAM, kde pravidelne zdieľame najlepšie pracovné ponuky, najnovšie správy a dôležité informácie!


0 najnovšie overené a bezpečné 'hostess práce' pre 18+ hostesky a hostov, víkendové a nočné párty, kluby, eventy v 2024 máj na Slovensku, v Bratislave a v zahraničí ♥

S poj­mom hos­tes­sing sa na Slo­ven­sku spája množ­stvo pred­sud­kov a ste­re­oty­pov. Väč­šina z nás si pri­tom pred­staví pekné mladé diev­čatá bez vzde­la­nia či rôzne po­fi­dérne prak­tiky. Slovo hos­teska je často au­to­ma­ticky vy­slo­vo­vané so se­xu­ál­nym pod­tó­nom. Prav­dou je, že hos­tes­sing môže byť na­ozaj prí­jem­nou bri­gá­dou pre mladé diev­čatá a do­konca aj chlap­cov. Áno, exis­tujú aj „hos­te­so­via“. Všetko na­po­kon zá­leží od ľudí a aj tu exis­tujú mnoho ta­kých, ktorí to ro­bia poc­tivo a dobre.

Mý­tus spá­ja­júci sa s hos­tes­sin­gom je jasný. Je to práca len pre krásne, vy­soké a štíhle baby bez vý­raz­nej osob­nosti. Veď čo iné treba na nie­koľ­ko­ho­di­nové stá­tie či po­nú­ka­nie vý­rob­kov oko­lo­idú­cim? V sku­toč­nosti to tak vô­bec ne­musí byť. Zvy­čajne je to­tiž treba oveľa viac, než len peknú tvár. Je však pravda, že s tou prob­lém na Slo­ven­sku vô­bec nie je, veď máme predsa najk­raj­šie ženy. No aj to je dô­vo­dom, prečo je pri­da­nou hod­no­tou práve zau­jí­mavá osob­nosť.

Nie­koľ­ko­ho­di­nové stá­tie pri re­gis­trá­cii a ví­taní hostí je vy­čer­pá­va­jú­cej­šie, než by sa mohlo zdať. Mnohí kli­enti vy­ža­dujú ok­rem ve­se­lej ná­lady a zdvo­ri­lej kon­ver­zá­cie aj vy­soké ih­ličky, ktoré môžu byť pre ženu sku­toč­ným utr­pe­ním. Event na úrovni však zna­mená aj sol­vent­ných kli­en­tov, ktorí si do­vo­lia na promo ak­ti­vity vy­čle­niť viac pe­ňazí, a teda aj väčší zá­ro­bok pre hos­tesku. Hos­tes­sing síce zvy­čajne nie je prá­cou na plný úvä­zok, no najmä pre vy­so­koš­ko­láčky môže byť prí­jem­nou, re­la­tívne ne­ná­roč­nou a se­ri­óz­nou pra­cov­nou prí­le­ži­tos­ťou. Zá­leží len na tom, koľko času môžu práci obe­to­vať.

Red-life.sk je najpopulárnejšia stránka pre hosteskyna Slovensku, kde nájdete všetky hostess práce, erotické práce alebo práce bez sexu v najlepších mestách, ako je Bratislava, Košice a mnoho ďalších, ale zahraničné hostess práce tiež máme v ponuke.

arrow icon

Erotická a escort práca
video reklamy

Užitočné informácie

Nastavte vyhľadávaciu agenta!

Zadajte svoju e-mailovú adresu a vyberte kategóriu a/alebo krajinu, o ktorú máte záujem! Každé 2 dni Vám budeme emailom posielať novo pridané pracovné ponuky (inzeráty), z ktorých odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť vo svojom profile! Nepremeškajte pracovnú príležitosť svojich snov a buďte prví, kto sa prihlási!

14 348 odberateľov máme

Kategória

Všetky krajiny

v číslach (štatistika 1 mes. - 3 mes. -1 rok)
Zdroje: Google Analytics a Webmastertools
1 925 +17%

slovenských užívateľov použilo za posledný mesiac reklamnú stránku 4484 krát!

5 433 +24%

krát klikli na našu stránku a 41101 krát sme objavili v Google za posledné 3 mesiace

27 080 +9%

krát klikli na našu stránku a 224167 krát sme objavili v Google za posledný 1 rok!

Základné pojmy

Spoľahlivá inzertná stránka

Fungujeme ako nezávislá a nestranná inzertná stránka a kontrolujeme všetok prichádzajúci obsah (inzeráty, inzerenti, príspevky vo fóre, atď) v maximálnej možnej miere.

Najviac registrovaných užívateľov

Momentálne máme 80564 aktívnych registrovaných užívateľov a každý mesiac pribudne do komunity Red-Life 884 nových užívateľov, z ktorých všetci hľadajú alebo ponúkajú erotické práce. Pridajte sa k nám aj vy!

100% diskrétnosť a bezpečnosť

Uchádzačom aj inzerentom ponúkame maximálnu diskrétnosť a bezpečnosť. Využívame na to nespočetné množstvo bezpečnostných a kontrolných funkcií.

Overené a skutečné ponuky práce

Všetky pracovné ponuky sú okamžite a prísne kontrolované a nepravdivé alebo podozrivé inzeráty sú filtrované skôr, ako sa objavia na stránke! Pre nás je vaša bezpečnosť na prvom mieste!

Užitočné novinky a funkcie

Poskytujeme užitočné a dôležité informácie zo sveta erotických prác a ponúkame vynikajúce funkcie tým, ktorí hľadajú alebo ponúkajú prácu. Zaregistrujte sa a vždy sa prihláste!

Overené / Neoverené užívatelia

Hodnotenie jednotlivých inzerátov a inzerentov označujeme 3 typmi symbolov, ktoré sa zobrazujú v kontaktnom sekcii inzerátov, v zoznamu všetkých inzerátov a na profile inzerenta!

Registrácia

Zvoľte si jedinečné používateľské meno a ľahko zapamätateľné heslo. Zadajte presne svoju e-mailovú adresu, na ktorú vám pošleme registračné údaje.

Používateľské meno

heslo

heslo ešte raz

E-mail adresa

Telefónne číslo

(voliteľné)

alebo
okamžité prihlásenie pomocou stránku sociálnej siete
Máte už užívateľský účet?
Prihláste sa tu!
reg form userimg
reg form userimg
reg form userimg
reg form userimg

Už máme 80 564 užívateľov

Zvoľte si jedinečné používateľské meno a ľahko zapamätateľné heslo. Zadajte presne svoju e-mailovú adresu, na ktorú vám pošleme registračné údaje.

  • Používanie fóra
  • Posielanie súkromných správ medzi registrovanými užívateľmi
  • Pridať medzi obľúbené, vyhľadávací agent
  • Zrýchlená prihláška, poloautomatické vypĺňanie vašich kontaktných údajov
  • Vyžiadanie kontakty z bezplatne pridaného inzerátu alebo z profilu užívateľa
  • Utajené pracovné ponuky a zvýraznenie inzerátov
  • Zobraziť skrytých uchádzačov
Obsah, obrázky a texty na webstránku môžu mať erotický charakter a sú určené výhradne pre dospelých návštevníkov, takže obsah stránku môže byť pre niektorých urážlivý. Obsah na webstránku umiestňujú naši používatelia, takže zaň nesú zodpovednosť. Ak máte menej ako 18 rokov (v niektorých krajinách 21 rokov) alebo ak je používanie stránky pre vás nezákonné alebo urážlivé, opustite stránku.
Kliknutím na tlačidla POKRAČOVAŤ NA STRÁNKU vstupujete na webstránku a zároveň vyhlasujete, že ste dosiahli vek 18 rokov a povoľujete používanie cookies s cieľom zabezpečiť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť.
Zabudli ste heslo?

Zadajte svoju registrovanú e-mailovú adresu a kliknite na tlačidlo 'Odoslať'! E-mailom dostanete odkaz, kliknutím naň si nastavíte nové heslo a ihneď sa prihlásite!